Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση, από μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης έως μεγάλα λογίστηκα γραφεία.

Η επιλογή του σωστού συστήματος μηχανογράφησης , η κάρδια της επιχείρησης, είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός.
Λύσεις εμπορικών εφαρμογών τιμολόγησης και εντατικής λιανικής (pos),
παραγγελιοληψίας, διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων και χώρων εστίασης
Λύσεις μισθοδοσίας, ERP και CRM, Γενική Λογιστικής.

 • Μελέτη, προμήθεια, και εγκαταστάσεις συστημάτων μηχανογράφησης.
 • Εγκατάσταση και Προμήθεια τηλεφωνικώού κέντρού.
 • Υποστήριξη συστημάτων μηχανογράφησης
 • Δημιουργία λύσεων backup
 • Μελέτη υπάρχοντος δικτύου
 • Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων
 • Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (firewall, content filtering, κ.α.)
 • Προμήθεια server ή και σταθμών εργασίας
 • Προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση Rack
 • Remote connection (VPN)
 • Τεχνική υποστήριξη